Conas a dhéanaim agallamh agus conas a dhéanaim ullmhú don agallamh pearsanta?

Nancy
2023-09-16T20:48:15+02:00
fearainn phoiblí
Nancy16 Meán Fómhair, 2023Nuashonrú is déanaí: XNUMX sheachtain ó shin

Conas a dhéanaim agallamh?

 1. Ullmhúchán: Caithfidh an t-iarrthóir a bheith ullmhaithe go maith don agallamh.
  Fíoraigh faisnéis cuideachta agus tuig a spriocanna agus a luachanna.
  D’fhéadfadh sé go mbeadh sé ina chuidiú le hullmhú na dtopaicí a d’fhéadfaí a chur ort a fhiosrú.
 2. Dealramh: Tá cuma tábhachtach in agallamh.
  Moltar duit traidisiúin agus caighdeáin chultúrtha na tíre aíochta a leanúint.
  Má thugann tú aire do do chuma phearsanta is féidir a thaispeáint d'fhostóir go bhfuil tú dea-eagraithe agus go bhfuil spéis phearsanta agat.
 3. Dea-chumarsáid: Coimeád cumarsáid mhaith agus shoiléir leis an bhfostóir, agus seachain slang a úsáid nó aistriú idir teangacha iolracha má dhéantar an t-agallamh i dteanga iasachta.
  Úsáid briathra agus abairtí soiléire simplí chun tú féin a chur in iúl go héifeachtach.Ezoic
 4. Taispeáin scileanna agus taithí: Cuir tú féin in aithne go maith, agus bain úsáid as samplaí ón bhfíorshaol chun na scileanna agus an taithí a bhí agat roimhe seo a léiriú.
  B’fhéidir go n-iarrfaidh d’fhostóir ort cur síos a dhéanamh ar an gcaoi ar dhéileáil tú le dúshláin roimhe seo, mar sin bí soiléir agus mínigh conas ar éirigh leat déileáil leo.
 5. Éist agus freagair: Éist go cúramach le ceisteanna an fhostóra agus cinntigh go dtuigeann tú iad sula bhfreagraíonn tú.
  Eagraigh do chuid smaointe roimh fhreagra, agus bain úsáid as tábla nó bileog nótaí más gá chun do chuid smaointe a eagrú.
 6. Féinmhuinín: Déan cinnte go bhfuil muinín agat asat féin agus as do chumais le linn an agallaimh.
  Féadfaidh an fostóir ceisteanna a chur ort a léiríonn marthanacht, seasmhacht agus solúbthacht, mar sin bí muiníneach agus cuir i láthair an leagan is fearr díot féin.Ezoic

An tábhacht a bhaineann leis an agallamh pearsanta

 • Tá an t-agallamh pearsanta ar cheann de na huirlisí riachtanacha sa phróiseas roghnúcháin agus earcaíochta, toisc go bhfuil ról ríthábhachtach aige maidir le scileanna agus inniúlachtaí iarratasóirí poist a mheas.
 • Ina theannta sin, ceadaíonn sé d’iarratasóirí a bpearsantacht agus a scileanna a léiriú ar bhealach níos dírí agus an seans go n-éireoidh leo sa phost a mheas.
 • Is é an fíorthábhacht a bhaineann leis an agallamh pearsanta ná a chumas deis a sholáthar le haghaidh fíorchumarsáide agus idirghníomhú díreach le hiarratasóirí.
 • A bhuí leis an agallamh pearsanta, tá an fostóir in ann na hiarrthóirí a mheas go hiomlán agus go cuimsitheach, toisc go bhféadfaidh sé faisnéis bhreise a fháil faoi phearsantacht, cúlra oideachais, scileanna agus eolas praiticiúil na n-iarratasóirí.Ezoic
 • Chomh maith leis sin, tugann sé deis dó foghlaim faoi ghnéithe pearsantachta mar inbhuanaitheacht, smacht, obair foirne, agus an cumas chun brúnna agus dúshláin oibre a sheasamh.

Ní mór dúinn a lua go bhfuil an t-agallamh pearsanta ní hamháin deis le haghaidh meastóireachta agus anailíse, ach freisin ardán chun caidrimh a thógáil agus deiseanna a sholáthar le haghaidh cumarsáide sa todhchaí.
Má éiríonn leis an iarratasóir taitneamh a bhaint as an agallamh, féadfaidh sé tuiscint dhearfach a fhágáil agus caidreamh láidir a thógáil leis an bhfostóir, rud a mhéadaíonn a sheans chun post a fháil agus forbairt sa réimse amach anseo.

Conas agallamh poist a dhéanamh le haghaidh fostaí ionchasach (5 leid éifeachtacha) - Buaiteoirí

Ag ullmhú don agallamh pearsanta

 • Má tá tú ag dul le haghaidh agallaimh, tá ullmhúchán maith ríthábhachtach chun an post atá uait a fháil.Ezoic

Roimh an agallamh, bí cinnte staidéar a dhéanamh ar an gcuideachta nó ar an eagraíocht a bhfuil dúil agat oibriú dó.
Fiosraigh sonraí an phoist a thairgtear agus na riachtanais a bhaineann leis, agus féach ar phríomhthascanna an phoist.
Is féidir leat féachaint ar shuíomh Gréasáin na cuideachta nó tuairiscí nuachta a bhaineann leis a léamh.

 • Déan iarracht faisnéis chruinn a bhailiú faoin gcuideachta, mar a stair, a croíluachanna, agus na hearnálacha ina bhfeidhmíonn sé.
 • Agus tú ag ullmhú, ná déan dearmad ceisteanna agallaimh coitianta a chleachtadh.
 • Déan iarracht freagraí láidre soiléire a ullmhú ar na ceisteanna seo.Ezoic

Ná déan dearmad cóipeanna de do atosú a thabhairt leat agus ceisteanna breise a scríobh don agallamh.
B’fhéidir go n-iarrfar ort roinnt ceisteanna a fhreagairt, agus b’fhéidir gur smaoineamh maith é cóip de do CV a thabhairt leat le tagairt a dhéanamh dó le linn an agallaimh.
Freisin, déan iarracht roinnt ceisteanna ar mhaith leat a chur ar na hagallóirí a scríobh síos.
Beidh deis agat na ceisteanna seo a chur sa chuid deiridh den agallamh.

 • Cuimhnigh, ní hamháin gur deis é agallamh do na hagallóirí aithne a chur ort, ach is deis duit freisin an chuideachta a mheas agus féachaint an mbraitheann tú compordach ag obair dóibh.
 • Bain sult as an agallamh agus bí réidh le labhairt go muiníneach soiléir.
 • Má tá tú ullmhaithe go maith, beidh tú in ann seasamh amach agus méadóidh tú do sheans go bhfaighidh tú an post atá á lorg agat.Ezoic

Conas déileáil le strus in agallamh

 1. Ullmhúchán agus cleachtadh: Ullmhaigh go maith don agallamh, mar ní mór duit a bheith eolach ar shonraí an phoist atá uait agus ar do cháilíochtaí pearsanta.
  Cleachtaigh ceisteanna agallaimh coitianta a fhreagairt agus freagraí láidre loighciúla a ullmhú.
 2. Análú domhain agus fócas: Nuair a mhothaíonn tú neirbhíseach roimh nó le linn agallaimh, tóg anáil dhomhain chun do nerves a mhaolú agus d'intinn a dhíriú.
  Téigh isteach san am i láthair agus dírigh ar an tasc atá romhat.
 3. Dearfach agus féinmhuinín: Cothaigh d’intinn le smaointe dearfacha agus cuimhnigh ar do rathúlacht san am atá caite.
  Léiriú tú féin san agallamh mar dhuine atá in ann a bheith ag taitneamh agus do dhícheall a dhéanamh.
 4. Dea-chumarsáid agus éisteacht éifeachtach: Éist go cúramach leis na ceisteanna agallaimh agus déan iarracht iad a thuiscint i gceart roimh fhreagairt.
  Tabhair aird ar do theanga choirp agus tabhair aird ar theanga choirp na n-agallóirí.Ezoic
 5. Muinín as tábhacht na pearsantachta: Cuimhnigh gurb é sprioc an agallaimh ná d’oiriúnacht don phost a scrúdú, gan pas a fháil i dtástáil.
  Smaoinigh ar do thaithí, scileanna agus cumais agus bí muiníneach gur tusa an duine ceart don phost.
 6. Fiosrúchán agus Go raibh maith agat: Cuir ceisteanna faoin gcuideachta agus faoin bpost ag an deireadh chun do fhíorshuim agus do chumas cumarsáide agus taighde a léiriú.
  Ná déan dearmad buíochas a ghabháil leis na hagallóirí as a gcuid ama agus as an deis chun líonrú a dhéanamh.

Conas a chuirim ceist faoi thuarastal in agallamh?

 • Agus tú ag dul ar agallamh poist, d’fhéadfadh sé a bheith tábhachtach go mbeadh a fhios agat cén leibhéal beacht tuarastail a gheobhaidh tú má ghlactar leat don phost.
 • Ar dtús, sula gcuirfeá an cheist, ba chóir duit do fhíorshuim sa chuideachta agus an post a bhfuil tú ag déanamh iarratais air a thaispeáint.Ezoic
 • Bain úsáid as roinnt frásaí cumarsáide chun do dhíograis sa deis a chur in iúl, mar shampla, “Tá an-suim agam sa phost agus ba mhaith liom foghlaim faoi gach gné den obair a bhaineann leis.”
 • Tar éis sin, is féidir leat an cheist a chur.
 • Cabhróidh sé leat teacht ar fhreagra sásúil má mhíníonn tú go bhfuil eolas uait faoi thuarastal.
 • Má thairgeann an fostóir freagra, is fearr buíochas a léiriú agus do chumas idirbheartaíochta a léiriú go dearfach.

Ná déan dearmad go bhfuil sé tábhachtach freisin go mbeadh a fhios agat an luach, an taithí agus an leibhéal tuarastail réasúnta don phost a bhfuil tú ag déanamh iarratais air.
D’fhéadfadh sé a bheith ina chuidiú dul i gcomhairle le daoine eile nó faisnéis a lorg faoi mheántuarastail don phost céanna sa mhargadh fostaíochta.

Ezoic
Conas a chuirim ceist faoi thuarastal in agallamh?

Cad iad na cúiseanna gur theip ar agallaimh phearsanta poist?

Tá go leor cúiseanna ann a dteipeann ar agallaimh poist.
Ar an gcéad dul síos, d’fhéadfadh eagla agus strus a bheith ar an bpríomhfhachtóir a chuireann cosc ​​ort feidhmiú go maith san agallamh.
Nuair a mhothaíonn iarratasóir imníoch agus faoi strus, bíonn sé deacair dó a scileanna agus a chumas a chur in iúl go soiléir ag an tráth tábhachtach sin.

Fáth eile a d’fhéadfadh teip a bheith ar agallaimh phearsanta ná dóthain ullmhúcháin.
B’fhéidir go mbraitheann roinnt iarratasóirí nach bhfuil siad ullmhaithe don agallamh agus mar sin ní féidir leo na ceisteanna agus na dúshláin atá rompu a fhreagairt go muiníneach.
Mar sin, ní mór don iarratasóir staidéar a dhéanamh agus athbhreithniú a dhéanamh ar a chuid scileanna agus taithí agus smaoineamh ar fhreagraí féideartha ar cheisteanna coitianta in agallaimh.

D’fhéadfadh féinmhuinín nó neamhaird a dhéanamh ar thábhacht cuma phearsanta a bheith ina fhachtóir a chuireann le teip in agallaimh.
Ní mór go mbeadh muinín ag an iarratasóir as a chumas agus as a scileanna, agus léireoidh sé seo go mór ar a fheidhmíocht san agallamh.
Chomh maith leis sin, ní mór don iarratasóir a bheith cúramach faoina chuma phearsanta agus íomhá gairmiúil cúirtéiseach de féin a chur i láthair.

 • Is toisc eile freisin nach bhfuil an t-iarratasóir ar an eolas go maith faoin gcuideachta agallaimh a d’fhéadfadh go dteipfeadh air san agallamh.

Conas a fhiafraím faoi mo ghlacadh leis an bpost?

 • Nuair a bhíonn suim agat i bpost ar leith, b’fhéidir go n-aireoidh tú imníoch agus gur mhaith leat a fháil amach an nglacfar leat nó nach nglacfar.Ezoic
 • Ar dtús, déan cinnte cumarsáid a dhéanamh le duine freagrach sa chuideachta nó san eagraíocht a bhfuil tú ag cur isteach ar obair chuici.

Conas a chinntear tuarastail na bhfostaithe?

 • Is próiseas ríthábhachtach in aon eagraíocht nó cuideachta é tuarastail fostaithe a chinneadh.
 • Tosaíonn an próiseas um chinneadh tuarastail le hanailís ar an jabthuairisc atá i ngach post, a chuimsíonn na freagrachtaí agus na scileanna a theastaíonn agus a bhfuiltear ag súil leo ón bhfostaí sa phost sin.
 • Tar éis don fhostaí a bheith rangaithe ag an leibhéal cuí poist, déantar scileanna agus leibhéal ginearálta an fhostaí a mheas trí mheastóireachtaí tréimhsiúla feidhmíochta.
 • Áirítear leis na próisis seo athbhreithnithe feidhmíochta leanúnacha a dhéanamh agus aiseolas agus aitheantas a thabhairt d’fhostaithe.
 • Is fachtóirí eile iad margadh an tsaothair agus iomaíochas freisin a mbíonn tionchar acu ar thuarastail fostaithe.
Conas a chinntear tuarastail na bhfostaithe?

Cad atá le déanamh in agallamh poist?

 • Ar an gcéad dul síos, ba chóir d’iarrthóirí ullmhú don agallamh seo trí thaighde a dhéanamh ar fhaisnéis a bhaineann leis an gcuideachta agus leis an bpost atá á thairiscint.
 • Ar an dara dul síos, b'fhearr don iarrthóir é féin a chur in aithne ar bhealach gairmiúil agus beacht.
 • Ar an tríú dul síos, seachain úsáid iomarcach gothaí fisiceacha agus teanga choirp drochbhéasach.
 • Ar an gceathrú dul síos, ba chóir don iarrthóir ullmhú do cheisteanna freagartha féideartha a d’fhéadfaí a chur le linn an agallaimh.Ezoic
 • Sa chúigiú háit agus sa deireadh, ní mór don iarrthóir ullmhú le haghaidh ceisteanna coitianta a d’fhéadfaí a chur faoi thuarastail agus buntáistí an phoist atá á thairiscint.

Fág trácht

ní fhoilseofar do sheoladh r-phoist.Cuirtear réimsí éigeantacha in iúl le *